برگزاری کلاس های آنلاین در آموزشگاه

با حضور کلیه همکاران طبق برنامه کلاسی در  آموزشگاه ، کلاس های آنلاین به صورت منظم برگزار می گردد. 


تاریخ انتشار: 1399/06/29

آمار بازدید ها

تصاویر تصادفی

       

بازدید

بازدید

مشاهده
بازدید

بازدید

مشاهده
بازدید

بازدید

مشاهده
بازدید

بازدید

مشاهده
آموزش خانواده

آموزش خانواده

مشاهده
آموزش خانواده

آموزش خانواده

مشاهده
محرم و صفر

محرم و صفر

مشاهده
محرم و صفر

محرم و صفر

مشاهده
فوتسال

فوتسال

مشاهده
آموزش خانواده

آموزش خانواده

مشاهده
محرم و صفر

محرم و صفر

مشاهده
فوتسال

فوتسال

مشاهده